Beställ till en kommun eller ett företag

För att beställa för ett företag eller kommun, vänligen kopiera texten nedan in i meddelanderutan och fyll i detaljerna. Om någon av dessa uppgifter saknas kan din beställning inte behandlas.

Beställer du 20 eller fler ex av samma bok kan vi diskutera en rabatt.

Organisations namn:

Organisationsnummer:

Kontaktnamn:

Kontakt e-postadress:

Leveransadress:

Fakturaadress:

e-fakturareferens (behövs för att kunna fakturera myndigheter):

Du beställer:

Kontakt