Utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar

Buy this
  • 365,00 kr SEK
  • 37 Kvar
  • Författare: Bo Hejlskov Elvén , Hanne Veje , Henning Beier
  • Förlag: Studentlitteratur AB
  • Antal sidor: 275
  • Format: Häftad
En grundbok i utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar hos barn med fokus på diagnoserna autism, ADHD och Tourettes syndrom. Utgångspunkten är att likheterna är större än skillnaderna mellan diagnoserna, men skillnaderna mellan barnen är större än likheterna.

Boken har tre delar:

  • Det stora perspektivet: Varför behöver vi diagnoser? Varför uppstår de svårigheter vi beskriver med hjälp av diagnoser? Varför får fler diagnoser i dag än för 50 år sedan?
  • Det individuella perspektivet: Är man sin diagnos? Vilka symptom och egenskaper beskriver en person bäst? Vad innebär det att ha svårigheter med att förstå andra, att förstå hur världen hänger ihop, att hantera stress och att reglera affekt?
  • Det praktiska perspektivet: Hur arbetar vi med familjer med barn med utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar? Hur utreder vi? Och hur förhåller vi oss till medicinsk behandling?

Boken tar ett brett grepp om fältet. Genom att förstå diagnoserna i en neuropsykologisk kontext blir det enkelt att förstå varför anpassning ofta är mera relevant än behandling och hur du som pedagog, socionom eller annan fackperson kan möta barnet och familjen på bästa sätt. Lågaffektivt bemötande och förhållningssätt sätts dessutom in i en större sammanhang.

SKU
9789144079783