Ta kontrollen över ditt liv

Buy this
  • 215,00 kr SEK
  • 5 Kvar
  • Författare: Nils Rygaard
  • Förlag: BoD
  • Antal sidor: 132
  • Format: Häftad

En av de bärande principerna i Lågaffektivt bemötande är ansvarsprincipen : Den som tar ansvar kan påverka. Denna bok är egentligen en självhjälpsbok baserat på kbt. Men den handlar om hur du tar ansvar. Så att du kan påverka. I ditt eget liv, såklart, men även i arbetet. Vi ser boken som en metodbok i att få ansvarsprincipen in i vardagen.