Lågaffektivt bemötande

Buy this
  • 280,00 kr SEK
  • 65 Kvar
  • Författare: Axel Chipumbu Havelius
  • Förlag: Studentlitteratur AB
  • Antal sidor: 200
  • Format: Häftad
I denna bok presenteras Lågaffektivt bemötande utifrån en mängd olika verksamheter och infallsvinklar.

Författarna visar hur det lågaffektiva bemötandet är användbart inom såväl förskola och skola som när man arbetar med traumatiserade barn och unga och inom psykiatrisk vård. Metodens teoretiska utgångspunkter, dess etik och humanistiska grundsyn presenteras. Vidare visas hur metoden kan användas föräldrastödjande och hur man konkret och systematiskt kan arbeta med lågaffektivt bemötande inom organisationsutveckling och i handledning. Den lagstiftning som gäller vid hotfulla och våldsamma situationer diskuteras också.

Detta är första gången Lågaffektiva bemötande presenteras genom flera olika verksamhetsperspektiv i en antologi.

Lågaffektivt bemötande riktar sig främst till blivande och yrkesverksamma psykologer, pedagoger samt vård- och omsorgspersonal, men kan med fördel även läsas av den som vill öka sin kunskap om lågaffektivt bemötande.

"Vi skrev boken därför att vi tyckte att det behövdes en bok som lyfte blicken lite från det vardagsnära. Som psykolog, arbetsterapeut, specialpedagog vill man gärna titta på de större sammanhang".

- Bo Hejlskov Elvén