Introduktion till Lågaffektivt bemötande

Buy this
  • 99,00 kr SEK
  • 1132 Kvar
  • Författare: Bo Hejlskov Elvén
  • Förlag: Lågaffektiva Förlaget
  • Antal sidor: 85
  • Format: Häftad

Lågaffektivt bemötande är ett förhållningssätt och metod vid beteendeproblem. Båda gås igenom i denna boken, men på ett enklare sätt än i Bos andra böcker. Boken vänder sig till personal inom vård, omsorg och skola som vill ha kärnan i Lågaffektivt bemötande. Den är kort och lättläst. Den lämpar sig därför som diskussionsunderlag i personalgrupper och vid implementering av Lågaffektivt bemötande i verksamheter


SKU
9789151941387