Etik i omsorgen

Buy this
  • 99,00 kr SEK
  • 2802 Kvar
  • Författare: Bo Hejlskov Elvén
  • Förlag: Lågaffektiva Förlaget
  • Antal sidor: 123
  • Format: Häftad

Denna bok handlar om spänningsfältet du som arbetar

inom LSS, HVB, ungdomsvård, socialpsykiatri och

äldrevård jobbar i varje dag. Att stödja och reglera. Om

vilka tankar och känslor som styr våra val i vardagen.

Men även om hur du kan tänka för att hjälpa dig själv

hantera de etiska dilemman du hamnar i när personen

du jobbar med inte gör som du förväntar dig. Boken utgår

från ett forskningsprojekt författaren har genomfört

kring begrepp som självbestämmande och lydnad i

omsorgen, och flyttar dessa begrepp in i situationer

du träffar på i arbetet. Boken kan ses som ett ramverk för

autonomistödjande pedagogik.

SKU
9789151941417