Ärendehandledning i skola, vård och omsorg

Buy this
  • 257,00 kr SEK
  • 73 Kvar


Vi har sett hur bristande kunskaper har lett till icke-humana metoder, hur bristande förståelse har lett till icke-värdiga liv. Vi har sett vikten av rätt bemötande när man har ett annorlunda sätt att fungera. Vikten av empati.

Därför har vi skrivit denna boken. Du som handleder personal som arbetar inom skole, vård och omsorg har ett stort ansvar. Du får uppdraget när personalen inte lyckas. Inte sällan handlar det om arbetet med barn och vuxna med funktionsnedsättningar. Den här boken är tänkt att vara ett stöd för dig i ditt arbete, där verksamhetens huvudperson är klart i centrum.

I boken diskuteras bland annat:

  • hur handledaren kan stödja personalen i att skapa förhållningssätt som stärker trivsel och utveckling hos verksamhetens huvudpersoner
  • hur handledaren kan stödja en synvända hos personalen
  • hur handledaren kan tillföra den kunskap personalen behöver för att skapa rätt förhållningssätt
  • hur olika svårigheter i denna typ av handledning kan överkommas.

Målgruppen för boken är handledare för personal inom skola, vård- och omsorg samt utbildare och studenter på handledarutbildningar.